legatio.pl » Nowy Początek

poniedziałek 20-08-2018

Nowy Początek

Peter Jeffrey

Praktyczne życie chrześcijanina

Format: 155x225mm

Ilość stron: 118

Cena (z VAT): 15,23 zł

Brak jasnego, biblijnego zrozumienia tego, co nastąpiło, kiedy nawróciliśmy się, sprawi, że nasze duchowe życie będzie pełne nieustannych zmagań. Grzesznik może zostać zbawiony bez pełnego zrozumienia samego zbawienia. Dzieje się tak, ponieważ Bóg jest suwerenny w dziele zbawienia i może przezwyciężyć nasz deficyt zrozumienia, co zresztą często czyni. Możemy w stopniu podstawowym doświadczyć przekonania o osobistym grzechu i winie, otrzymać wiarę, że Jezus jest jedynym Zbawicielem i w rezultacie zostajemy uwolnieni od grzechu oraz obdarowani nowym życiem w Chrystusie. Jednak dla dalszego wzrostu w wierze potrzebujemy czegoś więcej. Potrzeba nam zrozumienia kim teraz jesteśmy w Chrystusie i co jesteśmy zdolni czynić.

Jeśli tego nie zrozumiemy, wciąż będziemy próbowali prowadzić chrześcijańskie życie, bądź to z fałszywą ufnością we własne zdolności lub z przygnębiającym przekonaniem, że niczego nie jesteśmy w stanie zrobić. Obie te postawy zawierają w sobie wystarczającą ilość prawdy, by brzmieć rozsądnie, a zarazem taką dawkę trucizny, która czyni je zabójczymi.