legatio.pl » Niezawodne Słowa

poniedziałek 20-08-2018

Niezawodne Słowa

Dale Ralph Davis

Komentarze - Stary TestamentKsięga Jozuego

Format: 155x225mm

Ilość stron: 194

Cena (z VAT): 21,90 zł

Niniejszy komentarz jest ugruntowany na dogłębnej analizie hebrajskiego tekstu, użytecznych osiągnięciach archeologii i lingwistyki oraz uwypukla główne wątki teologiczne i literackie poszczególnych części Księgi Jozuego. Autor dokonuje objaśnienia tekstu i nie unika podania praktycznego zastosowania lekcji we współczesnym Kościele.
Ewangelikalni chrześcijanie kładli w ostatnich latach wielki nacisk na natchnienie, spolegliwość i bezbłędność Pisma Świętego, co jest całkowicie słuszne, lecz niewystarczające. Obecnie musimy uwypuklać jego "użyteczność". Apostoł Paweł napisał, że Stary Testament jest "pożyteczny" (2 Tm 3:16), i musimy to wykazać. Jeśli Kościół ma na nowo odkryć Stary Testament, to objaśnianie go musi dowieść, że on "przemawia" po dzień dzisiejszy zarówno ku pocieszeniu, jak i uświęceniu dzieci Bożych.