Opcje przeglądania
Cena
  • od
    do

Komentarze - Stary Testament

Boża droga jest inna...

Boża droga jest inna...
Boża droga jest inna...

Oto słowa, którymi prorok Izajasz rozpoczyna wielką prorocką księgę. Jest to prawdopodobnie zbiór proroctw wygłoszonych w różnych momentach, który mimo to stanowi całość. Dlaczego Izajasz w ogóle pisał? Dlaczego mówił? Dlatego, że jego lud – ci, którzy mieszkali w Judzie i w Jerozolimie w czasach króla Uzjasza, Jotama, Achaza i Hiskiasza – znalazł się w tarapatach. Pisał, ponieważ działo się z nimi źle, a w niedługiej przyszłości miało być jeszcze gorzej. Sytuacja wymagała orędzia, a Izajasz zaczął pisać, aby wyjaśnić przyczynę kłopotów i wskazać drogę wyjścia. W jego księdze istnieje tylko jedno wielkie przesłanie, choć trwa ono przez sześćdziesiąt sześć rozdziałów, niemniej w rozdziale pierwszym Izajasz dokonuje jego podsumowania. Postępujemy w ten sposób, gdy przemawiamy, gdy prowadzimy wykład lub wygłaszamy kazanie. Podobne zjawisko często zauważamy w uwerturach do kompozycji muzycznych, gdzie pierwsze takty sugerują nam tematy, które będą rozwijane w dalszym toku dzieła. Podobnie prorok, już na wstępie, przedstawia nam wyraźny zarys całego przesłania. Ukazuje przyczynę kłopotów i fałszywych metod, którymi ludzie próbowali się posługiwać, by te kłopoty rozwiązać, a potem ogłasza prawdziwą i jedyną drogę ratunku.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

9,44 zł

szt.

Budowanie na Chwałę Panu

Budowanie na Chwałę Panu
Budowanie na Chwałę Panu

"O czym będzie twoja książka?" - zapytał mnie nasz niewidomy stroiciel fortepianu, gdy wiozłem go na następne umówione spotkanie. "To komentarz na temat Aggeusza i Zachariasza", odpowiedziałem. ?Ciekawe?, powiedział z zakłopotaniem w głosie. "Kim oni byli?" Nagle przemknęło mi przez myśl, że mój przyjaciel wyobraża sobie, iż piszę książkę o jakichś dawno zapomnianych wojowniczych szkockich klanach. Gdy zaczynałem zwiastowanie na temat proroctwa Aggeusza, wielu członków naszej kongregacji było takimi samymi ignorantami w stosunku do starotestamentowych proroków, jak tamtego dnia mój towarzysz. Gdy jednak dokładnie omówiliśmy te księgi, poznaliśmy Boże pragnienie, by w dzisiejszych czasach jego świątynia - Kościół Jezusa Chrystusa, został odbudowany i wzmocniony. Nie jest to techniczny komentarz, próbowałem też uniknąć kontrowersyjnych zagadnień, które nie prowadzą do duchowego wzrostu. Jako że dla ponad połowy członków naszej kongregacji nabożeństwa zborowe są pewną nowością i nie są oni nauczeni siedzenia na długich kazaniach, moje zwiastowanie musiało być proste, wyraźne przygotowywane z założeniem, że słuchacze nie mają żadnej uprzedniej wiedzy na temat Biblii i jej nauczania. Mam nadzieję, że książka odpowiada tym samym kryteriom i zachęci wszystkich, aby "badali Pisma" oraz zastosowali jej nauczanie w życiu.

Fragment z książki pt. "Budowanie na chwałę Panu"

Michael Bentley, Bracknell, March 1989

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

14,28 zł

szt.

Jutrzenka Królestwa / Gordon J. Keddie

Jutrzenka Królestwa / Gordon J. Keddie
Jutrzenka Królestwa / Gordon J. Keddie

Pierwsza Księga Samuelowa mówi o trzech panach w tej samej łódce. Nakreśla rozwój Izraela od anarchii w okresie sędziów do ustanowienia teokratycznej monarchii, to znaczy monarchii, w której królowie ustanawiani są przez Boga i działają jako przedstawiciele prawdziwego Króla Izraela - Pana. Trzej panowie to: Samuel - prorok i twórca królów, Saul - król z wyboru ludzi i Dawid - przyszły Boży dziedzic, który nastąpi po Saulu (w 2 Samuelowej). Rozpiętość księgi obejmuje okres stu lat od narodzenia Samuela do śmierci Saula na górze Gilboa (ok. 1010 przed Chrystusem). Samuel żył współcześnie z Samsonem. Saul prawdopodobnie zaczął panować zaledwie kilka lat po śmierci Samsona. Dlatego też zaczniemy od zmierzchu okresu sędziów - teokratycznej republiki hebrajskiej - a zakończymy ustanowieniem teokratycznej monarchii, która rozkwita, choć tak krótko, w czasach Dawida i Salomona.

Gordon J. Keddie, State College, Pensylwania, USA

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

15,12 zł

szt.

Kaznodzieja Uciekinier / Gordon J. Keddie

Kaznodzieja Uciekinier / Gordon J. Keddie
Kaznodzieja Uciekinier / Gordon J. Keddie

Dla wielu z nas Jonasz wydaje się być lekko sfatygowanym bohaterem niezwykle dramatycznej historii biblijnej. To człowiek, który uciekał przed Bogiem, został połknięty przez wieloryba i po trzech dniach we wnętrzu tego potwora został wyrzucony na suchy ląd, gdzie był już posłuszny Bogu, zwiastował Słowo Boże mieszkańcom Niniwy i widział, jak ci pokutują za grzechy we włosiennicach i popiele. Na tym przykładzie nauczyliśmy się dwóch ważnych lekcji. Po pierwsze, kiedy Bóg nam mówi, abyśmy coś zrobili, musimy zrobić to, co nam powiedziano. Mamy unikać złego przykładu Jonasza i nie uciekać przed wolą Pana. Po drugie, mamy nieść ewangelię do odległych krajów, gdzie nigdy nie słyszano o Jezusie. Jonasz został powołany do głoszenia Słowa Bożego w Niniwie, my mamy iść na cały świat i zwiastować ewangelię...

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

11,55 zł

szt.

Król-Wojownik nadchodzi / Daniel Webber

Król-Wojownik nadchodzi / Daniel Webber
Król-Wojownik nadchodzi / Daniel Webber

Jedną z największych potrzeb współczesnego Kościoła jest poznanie, i to coraz lepsze, Boga. Często spotykamy się z sugestią, iż to, czego naprawdę potrzebujemy, to głębsza i płynąca z przeżywania znajomość Boga. To jest niewątpliwie prawda. Potrzebujemy znajomości Boga, która nie tylko pobudza umysł, lecz także porusza serce, dając mu bodziec do oddawania czci, a wolę skłania do posłuszeństwa...

Dostępność: brak towaru

Cena:

13,13 zł

Na pustkowiu / Gordon J. Keddie

Na pustkowiu / Gordon J. Keddie
Na pustkowiu / Gordon J. Keddie

Jak często słyszysz kaznodzieję wygłaszającego kazanie w oparciu o tekst z 4 Mojżeszowej? Czy kiedykolwiek słyszałeś kazanie oparte na tej księdze? Już sama nazwa "Księga Liczb" stanowi dla niektórych ludzi wystarczający powód do wzruszania ramionami, co wyrażać ma całkowity brak zrozumienia i wątpliwość czy to, o czym mówi ta księga jest w jakikolwiek sposób odpowiednie dla chrześcijan z dwudziestego pierwszego wieku...

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

15,74 zł

szt.

Nadciąga Burza / Derek Thomas

Nadciąga Burza / Derek Thomas
Nadciąga Burza / Derek Thomas

Księga Joba jest historią człowieka, którego życie w ciągu kilku krótkich dni zmieniło się dramatycznie. Ona dotyczy problemu cierpienia, ale w komentarzach pocieszycieli Joba nie znajdujemy odpowiedzi na niego, a co ważniejsze nie znajdujemy jej w postawie Joba wobec cierpienia...

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

14,91 zł

szt.

Niezawodne Słowa / Dale Ralph Davis

Niezawodne Słowa / Dale Ralph Davis
Niezawodne Słowa / Dale Ralph Davis

Niniejszy komentarz jest ugruntowany na dogłębnej analizie hebrajskiego tekstu, użytecznych osiągnięciach archeologii i lingwistyki oraz uwypukla główne wątki teologiczne i literackie poszczególnych części Księgi Jozuego. Autor dokonuje objaśnienia tekstu i nie unika podania praktycznego zastosowania lekcji we współczesnym Kościele...

Dostępność: brak towaru

Cena:

21,90 zł

Podróż do Domu / Michael Bentley

Podróż do Domu / Michael Bentley
Podróż do Domu / Michael Bentley

Ci, którzy wychowywali się na historiach biblijnych Starego Testamentu, bardzo dobrze znają Egipt, w którym żył hebrajski niewolnik, Józef. Wiedzą, że został "premierem", a administrowanie przez niego zasobami zboża uratowało od głodu Egipt i niektóre okoliczne państwa. Są także świadomi tego, co się stało, gdy wzrosła liczba potomków rodziny Jakuba. W tym czasie nowy faraon, który nie wiedział nic o Józefie, stał się zazdrosny o ich ilość. Historia Hebrajczyków popadających w niewolę jest doskonale znana miłośnikom Biblii i stanowi ona zarys Księgi Wyjścia...

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

14,91 zł

szt.

Prorok nadchodzącego Dnia Pana / O. P. Robertson

Prorok nadchodzącego Dnia Pana / O. P. Robertson
Prorok nadchodzącego Dnia Pana / O. P. Robertson

Lecz cóż te zarazy mają wspólnego z Bożym zamiarem? Joel mówi o tym dokładnie. Właśnie Bóg jest tym, kto rozkazał swemu stworzeniu, by spowodowało zniszczenie wszystkiego, co mogłoby wnieść radość w ludzkie życie. Człowiek może zdecydować się na całkowicie świecki pogląd na życie. Może nie wiązać klęsk żywiołowych z Bogiem. Lecz słowo Pana pochodzące od Joela zwraca nas w jeszcze jednym kierunku...

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

9,03 zł

szt.

Próba Wiary / dr Martyn Lloyd-Jones

Próba Wiary / dr Martyn Lloyd-Jones
Próba Wiary / dr Martyn Lloyd-Jones

Psalm 73 dotyczy problemu, który często niepokoi i zniechęca Boży lud. Jest to podwójny problem, mianowicie dlaczego dzieje się tak, że pobożni często muszą cierpieć, zwłaszcza w świetle faktu, iż częstokroć wydaje się, że bezbożni mają się jak najlepiej? Tutaj mamy klasyczny przykład tego, w jaki sposób Biblia podchodzi do tego problemu. Psalmista odwołuje się do swoich własnych przeżyć, w dramatyczny wręcz sposób pozwala nam wejrzeć w jego duszę i krok po kroku prowadzi nas od stanu bliskiego rozpaczy, do triumfu i całkowitej pewności...

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

10,50 zł

szt.

Tracąc kontakt z żywym Bogiem / John Benton

Tracąc kontakt z żywym Bogiem / John Benton
Tracąc kontakt z żywym Bogiem / John Benton

Różne okresy w życiu chrześcijanina, czy też w życiu kościoła, stają się punktami zwrotnymi. Mogą to być pasjonujące czasy. Mogą też być bolesne. Bardzo niewiele wiedziałem o proroctwie Malachiasza, oprócz tego, że jest to ostatnia księga Starego Testamentu, aż do momentu, gdy w naszym kościele rozpoczęliśmy studium tej księgi. Jednak, gdy patrzę na to z perspektywy dnia dzisiejszego, wszystkie tamte niedzielne poranki wiosną 1982 roku, były jednym z tych punktów zwrotnych. Poważne tematy tego proroctwa rzeczywiście nami wstrząsnęły...

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

6,72 zł

szt.

Triumf Króla / Gordon J. Keddie

Triumf Króla / Gordon J. Keddie
Triumf Króla / Gordon J. Keddie

Co więcej, zawsze powinna nam towarzyszyć świadomość skon- centrowania historii Pisma Świętego na osobie Chrystusa, podczas codziennego czytania krótszych rozdziałów Słowa Bożego. W przypad- ku Księgi (Ksiąg) Samuela to skoncentrowanie jest widoczne w drugiej części Drugiej Księgi Samuela, gdzie w rozdziale 22 Dawid, rozmyślając o mesjanistycznym Królu, który miał się pojawić w przyszłości, patrzył z odpowiedniej perspektywy na znaczenie własnego panowania i cały dramatyzm historii przedstawionej w Pierwszej i Drugiej Księdze Samuela.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

15,12 zł

szt.

Życie warte przeżycia i Pan wart miłości / Stuart Olyott

Życie warte przeżycia i Pan wart miłości / Stuart Olyott
Życie warte przeżycia i Pan wart miłości / Stuart Olyott

Przez lata miałem w swym posiadaniu Biblię, w której brakowało dwóch ksiąg. Zostały one wydrukowane w jak najbardziej właściwy sposób, lecz ja ich nigdy nie czytałem. Nie będąc w stanie rozeznać się w nich, po prostu ignorowałem je. One praktycznie nie istniały. Nie było więc nic nienaturalnego w tym, że moje życie duchowe było skarłowaciałe, bowiem mój Pan stwierdził: "Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych" (Mateusza 4:4)...

Dostępność: brak towaru

Cena:

7,98 zł

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl