Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Fundacja Legatio

...nie wstydzę się...

...nie wstydzę się...
...nie wstydzę się...

"Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono, do owego dnia" (2 Tym. 1:12).

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

13,65 zł

szt.

Autentyczne Chrześcijaństwo cz. 1

Autentyczne Chrześcijaństwo cz. 1
Autentyczne Chrześcijaństwo cz. 1

Jest to pierwszy z serii tomów, które będą zawierały kazania dr Lloyd-Jones'a wygłoszone na podstawie tekstów z Dziejów Apostolskich. Większość z nich została wygłoszona podczas wieczornych nabożeństw w Westminster Chapel w roku 1965. Stąd też mają one charakter ewangelizacyjny, niemniej niosą w sobie ważny przekaz również dla chrześcijan. Doktor Lloyd-Jones zdawał sobie sprawę jak ludzie bardzo potrzebują "dokładnie wiedzieć, czym jest chrześcijaństwo i czym jest kościół chrześcijański" i twierdził, że pierwsze rozdziały Dziejów Apostolskich wychodzą na przeciw tej potrzebie, ponieważ prezentują "prawdziwe chrześcijaństwo i nic poza tym". Stąd tytuł, jaki został nadany tej serii. Również dzisiaj odczuwamy podobną potrzebę i chociaż nie powtórzą się już wydarzenia z dnia Zielonych Świąt, z pewnością owa potrzeba stanie się bardziej paląca. Doktor Lloyd-Jones był przekonany, że to właśnie wylanie Ducha Świętego w dniu Zielonych Świąt, które było unikalnym wydarzeniem, choć pewne jego aspekty były powtarzalne, ono stanowi wyjaśnienie historii kościoła chrześcijańskiego opisanej w Dziejach Apostolskich. Przetrwanie kościoła było czymś zdumiewającym, a jego rozwój, pomimo potęgi Jerozolimy i Rzymu, był niczym innym jak cudem. Jednak tak naprawdę, to "szum z nieba" (Dzieje Apostolskie 2:2) uczynił "zamęt w całym świecie" (Dzieje Apostolskie 17:6).

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

15,33 zł

szt.

Autentyczne Chrześcijaństwo cz. 2

Autentyczne Chrześcijaństwo cz. 2
Autentyczne Chrześcijaństwo cz. 2

Mamy przed sobą drugi tom z serii, która przedstawia kazania ewangelizacyjne, jakie dr Martyn Lloyd-Jones wygłosił w oparciu o Dzieje Apostolskie. Podobnie jak w przypadku pierwszej części, Autentyczne chrześcijaństwo, tom 2 składa się z kazań ewangelizacyjnych głoszonych podczas wieczornych nabożeństw niedzielnych w Westminster Chapel. Dwadzieścia jeden kazań znajdujących się w tej książce zostało wygłoszonych na przełomie lat 1965 i 1966. Mimo, że obejmują one kolejne wersety - w tym przypadku od Dziejów Apostolskich 4:8 do Dziejów Apostolskich 5:14 - z założenia nie mają one stanowić zwykłego komentarza do wymienionych wersetów. Myślą przewodnią tych kazań było ukazanie, głównie ludziom niewierzącym, realności ewangelii, przedstawionej z tak wielką mocą w pierwszych rozdziałach Dziejów Apostolskich. Nie trzeba dodawać, że kazania te są niezwykle pomocne także dla tych, którzy są już chrześcijanami. Pierwszy tom z tej serii został przyjęty bardzo entuzjastycznie. Oto niektóre z opinii: "Dr Lloyd-Jones w najlepszym wydaniu"; "Doskonała książka"; "Wspaniale opracowana i poruszająca pozycja"; "Styl krystalicznie czysty, treść na wskroś ewangelizacyjna, a chwała ewangelii lśni na każdej stronie". Kilku recenzentów przyznało, że "niecierpliwie oczekują" kolejnych tomów, ponieważ pierwszy "zaostrzył ich apetyt na więcej". Wierzymy, że zarówno oni, jak i inni czytelnicy, którzy nie odkryli jeszcze tej serii, nie rozczarują się tym tomem.

Wydawcy brytyjscy
wrzesień 2001

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

16,17 zł

szt.

Autentyczne Chrześcijaństwo cz. 3

Autentyczne Chrześcijaństwo cz. 3
Autentyczne Chrześcijaństwo cz. 3

Piąty rozdział Dziejów Apostolskich jest zdumiewającym rozdziałem. Zaczyna się od zadziwiającego wydarzenia, jakim była śmierć Ananiasza i Safiry – śmierć będąca karą. Po nim następuje fragment pokazujący cudowny sposób, w jaki moc Boża objawiała się przez apostołów, fragment, który już rozważaliśmy. Łukasz opowiada, że: "przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów [...] . Tak iż nawet na ulice wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na którego z nich. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste i wszyscy oni zostali uzdrowieni” (Dz 5:12, 15-16). Następnie zaś ma miejsce wydarzenie, które będziemy teraz rozważać. Czytamy, że „wtedy wystąpił arcykapłan i całe jego otoczenie, stronnictwo saduceuszów, napełnieni zazdrością" (w. 17). Oto kolejny epizod z życia pierwszego Kościoła i będziemy mu się przyglądać z tego samego powodu, z którego przyglądaliśmy się wszystkim innym wydarzeniem. Chcemy odkryć, czym jest Kościół chrześcijański, jakie poselstwo głosi i co ma do zrobienia w tym świecie. Właśnie tu, w Dziejach Apostolskich mamy autentyczny zapis początków Kościoła. Muszę podkreślić, że zajmujemy się faktami historycznymi, bez których nie byłoby w ogóle Kościoła. Nie ma innego wyjaśnienia jego egzystencji niż to, które musieli znaleźć przywódcy religijni w Jerozolimie. Stanęli bowiem przed poważnym problemem. Zauważyli, że apostołowie byli "to ludzie nieuczeni i prości" (Dz 4:13). Zdumiewali się tym faktem i nie potrafili go zrozumieć. Dalsze wydarzenia podtrzymywały – rzecz jasna – ich zdumienie. Kościół powstał, kontynuował swe istnienie i był w stanie dokonywać zaskakujących rzeczy, które są zapisane nie tylko w Dziejach Apostolskich, ale także w następującej po nich historii przez całe stulecia aż do dziś, ponieważ miały miejsce pewne wydarzenia – wypadki opisane w Ewangeliach i we wczesnych rozdziałach Dziejów Apostolskich.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

19,43 zł

szt.

Boża droga jest inna...

Boża droga jest inna...
Boża droga jest inna...

Oto słowa, którymi prorok Izajasz rozpoczyna wielką prorocką księgę. Jest to prawdopodobnie zbiór proroctw wygłoszonych w różnych momentach, który mimo to stanowi całość. Dlaczego Izajasz w ogóle pisał? Dlaczego mówił? Dlatego, że jego lud – ci, którzy mieszkali w Judzie i w Jerozolimie w czasach króla Uzjasza, Jotama, Achaza i Hiskiasza – znalazł się w tarapatach. Pisał, ponieważ działo się z nimi źle, a w niedługiej przyszłości miało być jeszcze gorzej. Sytuacja wymagała orędzia, a Izajasz zaczął pisać, aby wyjaśnić przyczynę kłopotów i wskazać drogę wyjścia. W jego księdze istnieje tylko jedno wielkie przesłanie, choć trwa ono przez sześćdziesiąt sześć rozdziałów, niemniej w rozdziale pierwszym Izajasz dokonuje jego podsumowania. Postępujemy w ten sposób, gdy przemawiamy, gdy prowadzimy wykład lub wygłaszamy kazanie. Podobne zjawisko często zauważamy w uwerturach do kompozycji muzycznych, gdzie pierwsze takty sugerują nam tematy, które będą rozwijane w dalszym toku dzieła. Podobnie prorok, już na wstępie, przedstawia nam wyraźny zarys całego przesłania. Ukazuje przyczynę kłopotów i fałszywych metod, którymi ludzie próbowali się posługiwać, by te kłopoty rozwiązać, a potem ogłasza prawdziwą i jedyną drogę ratunku.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

9,44 zł

szt.

Boża Ewangelia / dr Martyn Lloyd-Jones

Boża Ewangelia / dr Martyn Lloyd-Jones
Boża Ewangelia / dr Martyn Lloyd-Jones

[...] nie uświadamiamy sobie wspaniałości i wielkości samego zbawienia. Chcę przez to powiedzieć, że zredukowaliśmy zbawienie jedynie do przebaczenia grzechów. Jak wielu z nas, zainteresowanych głównie ucieczką od kary w piekle, chce przebaczenia i jeśli czujemy, że je mamy, jesteśmy usatysfakcjonowani. Nie widzimy głębokości, wysokości, długości i szerokości Dobrej Nowiny, nie dostrzegamy jej wielkości. Dlatego też apostoł Paweł jest wyraźnie przejęty wielkością i chwałą Ewangelii [...]

Ewangelia! Jak łatwo używamy tego słowa. Jak gładko je powtarzamy. Jestem w tym względzie tak samo winny, jak wszyscy. Nie powinniśmy używać słowa "ewangelia", nie wybuchając jednocześnie hymnem wdzięczności i chwały. Dobra Nowina od Boga, oto czym jest Ewangelia. Co prowadzi mnie do najważniejszej ze wszystkich kwestii. To Boża Ewangelia. Innymi słowy, dotyczy tego, co Bóg zrobił dla człowieka, dotyczy Bożego zbawienia. Dlatego właśnie jest taka wyjątkowa, niezwykła i nowa.

Nie zamierzam napisać wam jakieś ludzkiej filozofii, mówi apostoł Paweł, nie przedstawię wam swoich pomysłów na temat tego, jak powinniście prowadzić życie. Nie będę wam mówił o tym, co człowiek powinien zrobić. Zamierzam powiedzieć wam o tym, co zrobił Bóg. To jest właśnie Ewangelia! Dobra Nowina od Boga!

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

19,43 zł

szt.

Boży Sąd / dr Martyn Lloyd-Jones

Boży Sąd / dr Martyn Lloyd-Jones
Boży Sąd / dr Martyn Lloyd-Jones

Widzimy więc, jak ważnym jest zrozumienie różnicy między byciem winnym w oczach Bożych i poddanym Jego gniewowi, a popełnianiem poszczególnych grzechów. Apostoł mówi, że gniew Boży dotyka wszelkiej ludzkiej bezbożności. Możesz być osobą o bardzo wyjątkowej moralności, a jednak być bezbożnikiem. Jak zauważyliśmy w rozdziale pierwszym, Paweł umieszcza bezbożność na pierwszym miejscu. Bezbożność oznacza to wszystko, co w nas nie uwielbia Boga i nie oddaje Mu chwały i nie czyni Go Najwyższym w naszym życiu i życiu innych. To właśnie jest bezbożność. I rzeczywiście, nie ma straszniejszego stanu bezbożności niż osoba, która nie dostrzega żadnej potrzeby sprawiedliwości Chrystusa. Najbardziej bezbożni ludzie, osoby, których idee Boga są katastrofalnie złe, to ci, którzy nigdy nie odczuli swojej grzeszności, którzy nie potrafią zrozumieć dlaczego Chrystus musiał umrzeć, ponieważ uważają, że mogą usatysfakcjonować Boga będąc tym, kim są. A zatem, jeśli patrzysz na to w taki sposób, bardzo łatwo jest zrozumieć w jaki sposób ci wszyscy Żydzi winni byli bezbożności, a także, oczywiście, niesprawiedliwości, gdyż apostoł nie zatrzymuje się tylko na ohydzie zboczenia. Mówi również o winie "morderstwa, zwady, podstępu, podłości; potwarzy, oszczerstwie, nienawiści w stosunku do Boga, zuchwałości, pysze, chełpliwości, wynajdywaniu złego, nieposłuszeństwie wobec rodziców, głupocie, niestałości, życiu bez serca i litości", itd. Żydzi, widzicie, stępili ostrze tych słów. Bardzo istotnym jest, abyśmy podkreślili zasadę, mianowicie, że apostoł przekonuje tutaj Żydów o bezbożności i niesprawiedliwości. Choć mówili, że są ludem Bożym, posługiwali się Bożym imieniem i chodzili regularnie do świątyni, byli winni bezbożności, i nie waha się on o tym powiedzieć – była to bezbożność i niesprawiedliwość. Innymi słowy, zasadą, którą w tym miejscu posiadamy jest, że nie forma grzechu ma znaczenie, lecz jego istota, którą stanowi odmowa oddania Bogu chwały należącej i przynależącej do Niego. I nie ma znaczenia w jaki sposób zawodzimy czyniąc to – oto esencja grzechu.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

15,23 zł

szt.

Budowanie na Chwałę Panu

Budowanie na Chwałę Panu
Budowanie na Chwałę Panu

"O czym będzie twoja książka?" - zapytał mnie nasz niewidomy stroiciel fortepianu, gdy wiozłem go na następne umówione spotkanie. "To komentarz na temat Aggeusza i Zachariasza", odpowiedziałem. ?Ciekawe?, powiedział z zakłopotaniem w głosie. "Kim oni byli?" Nagle przemknęło mi przez myśl, że mój przyjaciel wyobraża sobie, iż piszę książkę o jakichś dawno zapomnianych wojowniczych szkockich klanach. Gdy zaczynałem zwiastowanie na temat proroctwa Aggeusza, wielu członków naszej kongregacji było takimi samymi ignorantami w stosunku do starotestamentowych proroków, jak tamtego dnia mój towarzysz. Gdy jednak dokładnie omówiliśmy te księgi, poznaliśmy Boże pragnienie, by w dzisiejszych czasach jego świątynia - Kościół Jezusa Chrystusa, został odbudowany i wzmocniony. Nie jest to techniczny komentarz, próbowałem też uniknąć kontrowersyjnych zagadnień, które nie prowadzą do duchowego wzrostu. Jako że dla ponad połowy członków naszej kongregacji nabożeństwa zborowe są pewną nowością i nie są oni nauczeni siedzenia na długich kazaniach, moje zwiastowanie musiało być proste, wyraźne przygotowywane z założeniem, że słuchacze nie mają żadnej uprzedniej wiedzy na temat Biblii i jej nauczania. Mam nadzieję, że książka odpowiada tym samym kryteriom i zachęci wszystkich, aby "badali Pisma" oraz zastosowali jej nauczanie w życiu.

Fragment z książki pt. "Budowanie na chwałę Panu"

Michael Bentley, Bracknell, March 1989

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

14,28 zł

szt.

Chrześcijańskie życie

Chrześcijańskie życie
Chrześcijańskie życie

Czym jest chrześcijaństwo? Co oznacza należeć do Kościoła? Jak możemy rosnąć w łasce? I jak prowadzić chrześcijańskie życie aż do samego końca? Na te i inne pytania odpowiada teolog i doświadczony duszpasterz Sinclair B. Ferguson w swojej książce pt. "Chrześcijańskie życie". Jest to dzieło, które wyjaśnia kluczowe biblijne tematy, m. in. takie jak łaska, wiara, opamiętanie (pokuta), nowe narodzenie i pewność zbawienia. Autor pokazuje, że doktryna chrześcijańska ma znaczenie dla praktycznego życia z Bogiem, ponieważ ukazuje nam Boga, którego czcimy. Książka ta jest szeroko używana i ceniona od czasu swojego pierwszego wydania w j. angielskim. Nie tylko objaśnia nauczanie Pisma Świętego, ale także nakreśla jego znaczenie dla praktycznego życia chrześcijańskiego.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

24,00 zł

szt.
  • nowość

Cierpliwość nadziei

Cierpliwość nadziei
Cierpliwość nadziei

Ewangelia ma moc, z którą należy się liczyć; ona jest dynamiczna. Częściowo uzasadnia to użycie przez Pawła czasownika "doszła" w odniesieniu do ewangelii. Nie był to produkt dostarczony przez Pawła i Sylasa, ale moc sama w sobie. Paweł i Sylas byli sługami żywej i witalnej energii. Ewangelia nie jest jedynie zbiorem zasad, których skuteczność zależy od umiejętności przekonywania tych, którzy ją głoszą. Przedstawianie doktryny chrześcijańskiej jest werbalną prezentacją prawdy, ale także sama ewangelia jest nośnikiem Bożej mocy (por. Rzymian 1:16). Wyjątkowo ważną rolę odgrywa tu Duch Święty. To z powodu Jego działania, ewangelia wywarła tak ogromny wpływ na Tesalonikę. Moc Ducha Świętego była odpowiedzialna za "przekonanie", nie tylko w sercu Pawła i Sylasa, ale także w sercach słuchaczy, o tym, że zwiastowanie pochodziło od Boga. Czy istnieje dziś jakiś ewangelista, który nie chciałby widzieć takiego dowodu na działanie Ducha Świętego? Musimy jednak przyznać, że suwerennego Ducha Bożego nie można zamknąć w sztywnych ramach. On nie przychodzi na nasze zawołanie. "Wiatr wieje, dokąd chce" (Ew. Jana 3:8). Jedyne co możemy zrobić, to prosić Boga o wylanie Ducha Świętego. Odpowiedź zależy jednak od upodobania Jego suwerennej woli. Przyjmując, że nie mamy żadnego wpływu na działanie Ducha Świętego, musimy wzmacniać wiarygodność ewangelii upewniając się, że nasz charakter nie podważa prawdy, jaką głosimy. Z tego powodu Paweł przypomina swoim przyjaciołom o tym, jak on, Sylas i Tymoteusz "wystąpili" między nimi, kiedy byli w Tesalonice (1:5). Nie był to rodzaj promowania samego siebie, ale przyznanie się do tego, że to dzięki Bogu mogli prowadzić życie zgodne z tym, co głosili.

J. Philip Arthur

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

10,19 zł

szt.

Czy nauka usunęła Boga?

Czy nauka usunęła Boga?
Czy nauka usunęła Boga?

Nauka i religia, to dwa najbardziej przemożne wpływy, jakie istnieją na świecie i właściwie dotykają wszystkich ludzi żyjących obecnie na naszej planecie. Jeśli wpiszę słowo „nauka” w moją ulubioną wyszukiwarkę stron internetowych, otrzymam 62 300 000 stron do przejrzenia. Jeśli zrobię to samo ze słowem „religia”, uzyskam 18 500 000 stron. Jeśli wpiszę obydwa słowa naraz, otrzymam 3 270 000 stron pełnych faktów i ilustracji, konkurujących ze sobą twierdzeń, koncepcji i opinii. Dla wielu ludzi połączenie tych dwóch pojęć stanowi problem, gdyż często twierdzi się, iż stoją ze sobą w całkowitej sprzeczności.
W 1980 roku brytyjski naukowiec Edgar Andrews, emerytowany profesor Uniwersytetu Londyńskiego, rozpoczął swoją doskonałą książkę dotyczącą tej kwestii w następujący sposób: „Rozwód między nauką a religią jest jednym z najbardziej znaczących aspektów współczesnej sceny filozoficznej”. Są chwile, gdy ów „rozwód” objawia się w postaci „zimnej wojny”, w której obie strony ignorują się nawzajem. W innych momentach „gorąca wojna” przetacza się przez media, rozniecana czasem przez nowe odkrycia naukowe, przez poruszające „znalezisko” archeologiczne, przez jakiś przełom w medycynie, który powoduje powstanie kwestii moralnych czy etycznych oraz przez instytucjonalnie ustalony sposób nauczania o pochodzeniu świata i ludzi. Koncepcja głosząca, że wiedza i religia stoją ze sobą w sprzeczności ma już bardzo długie życie, datujące się co najmniej od ostatnich trzydziestu lat dziewiętnastego wieku, ale czy opiera się na jakiejś solidnej podstawie? Czy jesteśmy zmuszeni opowiedzieć się albo po jednej, albo po drugiej stronie? Czy musimy pogodzić się z tym, że zawsze będą ze sobą w niezgodzie? Czy nie można powiedzieć, że każda z nich ma swoją własną rolę, którą powinna odegrać w naszym zrozumieniu rzeczywistości i w naszym codziennym doświadczeniu?

Dostępność: brak towaru

Cena:

12,59 zł

Duchowa Depresja / dr Martyn Lloyd-Jones

Duchowa Depresja / dr Martyn Lloyd-Jones
Duchowa Depresja / dr Martyn Lloyd-Jones

Oddajemy do rąk czytelnika książkę, poprzez którą autor stara się przybliżyć biblijny kontekst zjawiska, jakim jest duchowa depresja, pomóc w zrozumieniu jej genezy, rozpoznać objawy, a także wybrać odpowiednie metody leczenia.

Z uwagi na fakt, że w pewnym momencie swojego życia każdy człowiek mierzy się z tym problemem, Dr M. Lloyd-Jones podkreśla, jak ważne jest spojrzenie na kwestię duchowej depresji z właściwej perspektywy, którą jest biblijna nauka.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

20,90 zł

szt.

Ewangelia i Ewangelizacja Indywidualna / Mark Dever

Ewangelia i Ewangelizacja Indywidualna / Mark Dever
Ewangelia i Ewangelizacja Indywidualna / Mark Dever

Dlaczego więc jesteśmy tak oporni, aby podzielić się najwspanialszą wiadomością na świecie? Czasem nasz problem może być tylko jednym z wielu na długiej liście. Być może nie znamy wystarczająco dobrze ewangelii lub tylko tak myślimy. A może uważamy, że głoszeniem Słowa Bożego powinni zajmować się wyłącznie osoby pełniące funkcję duchownych w kościele lub misjonarze. Jest też możliwe, iż sądzimy, że ewangelizujemy, a tak naprawdę tego nie robimy.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

16,00 zł

szt.

Ewangelia Jana / A. Paterson

Ewangelia Jana / A. Paterson
Ewangelia Jana / A. Paterson

Większość badaczy zgadza się, że Jan napisał Ewangelię jakiś czas po tym, kiedy pozostali Ewangeliści ukończyli swoje narracje, o których Jan nie tylko wiedział, ale również zakładał, że znają je także odbiorcy tego tekstu.

Jak przystało na świadka, pisze bezpośrednio i z autentyzmem oraz podaje nam szczegóły, których nie znajdziemy u Mateusza, Marka lub Łukasza...

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

20,00 zł

szt.
  • nowość

Fałszywi Nauczyciele

Fałszywi Nauczyciele
Fałszywi Nauczyciele

Prawda i prawość moralna, to fundamentalne zagadnienia dla zdrowia i żywotności kościoła. Bierność w tych dziedzinach zagraża samemu istnieniu kościoła. Powinny one dzwonić na alarm, szczególnie we współczesnym nam świecie Zachodu. Otacza nas kultura charakteryzująca się jeszcze poważniejszym upadkiem moralnym, w której idea prawdy jako takiej, jest atakowana z wciąż wzrastającą siłą. Ogromną, acz subtelną presję wywiera się na kościół, by skłonić go do kompromisu w tych jakże żywotnych sprawach. List Judy nie mógł być dla nas bardziej stosowny. To krótki list, ma zaledwie 25 wersetów. Ma jednak ogromną siłę przekonywania. Pomyśl o maleńkiej dawce penicyliny, która jest w stanie uzdrowić człowieka cierpiącego na śmiertelną chorobę. Pomyśl o małym komputerze osobistym, który może nosić w sobie ogromne ilości informacji. Pomyśl o potężnym Goliacie, powalonym jednym małym kamieniem. W planach Bożej opatrzności ten niewielki list może uleczyć chore kościoły, wzbogacić i uporządkować myślenie Bożego ludu w przełomowych chwilach i zniszczyć ogromne zagrożenia dla duchowego życia chrześcijan.

Fragment z książki pt. "Fałszywi Nauczyciele"

John Benton, Marzec 1999
Evangelical Press 1999

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

11,45 zł

szt.

Jezus - Bóg i człowiek w jednej osobie

Jezus - Bóg i człowiek w jednej osobie
Jezus - Bóg i człowiek w jednej osobie

Ta książka nie jest podsumowaniem życia Pana Jezusa Chrystusa. Ani nie bada tego, co przyszedł zrobić na ziemi. Jest spojrzeniem na Jego chwalebną osobę. Bada to, co Biblia mówi o tym, kim on jest. Istnieje wiele powodów, dla których potrzebna jest taka właśnie książka. Jednym z nich jest wzrost liczebny współczesnych sekt. Nasze domy są często nawiedzane przez ludzi, którzy nauczają o Panu Jezusie Chrystusie rzeczy o wiele mniej chwalebnych, niż te, których uczy Biblia. Nie możemy znieść, by Go tak publicznie degradowano i musimy się nauczyć, jak odpowiadać tym fałszywym nauczycielom. Innym powodem jest to, że młodzi chrześcijanie – głównie z powodu marnego nauczania w zborach – mają wielki zamęt odnośnie tego, co Bóg objawił o Swoim Synu. A przecież to właśnie spośród owych nawróconych będą pochodzić przyszli przywódcy chrześcijańscy. Dlatego rzeczą najwyższej wagi jest, by uczyli się jasno głosić w tym świecie chwałę Pana Jezusa Chrystusa. Ale istnieje znacznie ważniejsza przyczyna powstania tej książki. To, czego naucza Pismo o osobie naszego Zbawiciela, jest tak wielkie i chwalebne, że nie może wywołać niczego prócz pełnego zachwytu zdumienia w tych, którzy Go kochają. Za mało czasu poświęcamy na myślenie o Nim. Zamiera wśród nas duch nabożnej adoracji. Tajemnica nie budzi już w nas bojaźni. Trójca jest pierwszą wielką tajemnicą istnienia, a osoba naszego Pana drugą. Gdy ją ponownie rozważamy, padniemy do Jego stóp w uwielbieniu. Naprawdę »przepełni nas zdumienie, miłość i cześć«. Jeżeli ta niewielka książka sprawi, że jakieś dziecko Boże poszuka cichego miejsca, w którym w świętym podziwie będzie radować się towarzystwem Pana Jezusa Chrystusa, wypełni cel, dla którego została napisana.

Jezu! Mój Pasterzu, Zbawicielu, Przyjacielu;
Mój Proroku, Kapłanie i Królu;
Mój Panie, moje życie, drogo i celu:
Przyjmij chwałę, którą przynoszę.

STUART OLYOTT

Dostępność: brak towaru

Cena:

11,55 zł

Jezus ukrzyżowany za mnie

Jezus ukrzyżowany za mnie
Jezus ukrzyżowany za mnie

"Wcześniej czy później każdy, przynajmniej tu w Wielkiej Brytanii, zostaje skonfrontowany z faktem istnienia Jezusa Chrystusa. Jest On postacią, której zdecydowanie nie sposób zapomnieć. Fakt, iż nie dzieje się tak w każdym zakątku ziemi jest smutnym świadectwem niepowodzenia jakiego doznał Kościół w wypełnianiu posłannictwa, by iść z ewangelią na cały świat. Jezus został ukrzyżowany. Niezależnie od wiary, istnieje wystarczająco wiele dowodów, by nie mieć co do tego wątpliwości. Czy możemy powiedzieć za W. W. How’em: "Jezus ukrzyżowany za mnie"? Jakie mamy opcje do wyboru? Możemy nadal żyć tak, jakby nic się nie wydarzyło; lub, jeśli nawet coś się zdarzyło, nie ma to nic wspólnego z nami. Możemy to odrzucić i ponieść konsekwencje wynikające z odpowiedzialności za nasz własny grzech. Możemy to przyjąć i zacząć żyć w oparciu o nową podstawę, na której dokonuje się rozprawa z naszą grzeszną naturą, przebaczenie staje się możliwe, a także osobista, żywa i pełna miłości relacja z Bogiem. Niech te proste rozważania nad ostatnimi słowami jakie wypowiedział Jezus, gdy umierał na krzyżu pomogą każdemu z nas dojść do własnej, uczciwej odpowiedzi."

Dostępność: brak towaru

Cena:

8,30 zł

Jutrzenka Królestwa / Gordon J. Keddie

Jutrzenka Królestwa / Gordon J. Keddie
Jutrzenka Królestwa / Gordon J. Keddie

Pierwsza Księga Samuelowa mówi o trzech panach w tej samej łódce. Nakreśla rozwój Izraela od anarchii w okresie sędziów do ustanowienia teokratycznej monarchii, to znaczy monarchii, w której królowie ustanawiani są przez Boga i działają jako przedstawiciele prawdziwego Króla Izraela - Pana. Trzej panowie to: Samuel - prorok i twórca królów, Saul - król z wyboru ludzi i Dawid - przyszły Boży dziedzic, który nastąpi po Saulu (w 2 Samuelowej). Rozpiętość księgi obejmuje okres stu lat od narodzenia Samuela do śmierci Saula na górze Gilboa (ok. 1010 przed Chrystusem). Samuel żył współcześnie z Samsonem. Saul prawdopodobnie zaczął panować zaledwie kilka lat po śmierci Samsona. Dlatego też zaczniemy od zmierzchu okresu sędziów - teokratycznej republiki hebrajskiej - a zakończymy ustanowieniem teokratycznej monarchii, która rozkwita, choć tak krótko, w czasach Dawida i Salomona.

Gordon J. Keddie, State College, Pensylwania, USA

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

15,12 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl