Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Fundacja Legatio

Życie warte przeżycia i Pan wart miłości / Stuart Olyott

Życie warte przeżycia i Pan wart miłości / Stuart Olyott
Życie warte przeżycia i Pan wart miłości / Stuart Olyott

Przez lata miałem w swym posiadaniu Biblię, w której brakowało dwóch ksiąg. Zostały one wydrukowane w jak najbardziej właściwy sposób, lecz ja ich nigdy nie czytałem. Nie będąc w stanie rozeznać się w nich, po prostu ignorowałem je. One praktycznie nie istniały. Nie było więc nic nienaturalnego w tym, że moje życie duchowe było skarłowaciałe, bowiem mój Pan stwierdził: "Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych" (Mateusza 4:4)...

Dostępność: brak towaru

Cena: 7,98 zł

Zbór - obraz Bożej chwały / Mark E. Dever

Zbór - obraz Bożej chwały / Mark E. Dever
Zbór - obraz Bożej chwały / Mark E. Dever

Skoro Bóg upodobał sobie Kościół, społeczność wyznawców Chrystusa, jako Oblubienicę Baranka, to pragnie, by przynosił Mu chwałę i był Jego świadkiem w świecie. Chrześcijanie różnie odczytują nauczanie Nowego Testamentu dotyczące tego, jak winno funkcjonować Ciało Chrystusa. W tej książce znaleźć można biblijny, historyczny i praktyczny zarys działania widzialnego, miejscowego przejawu tej wspólnoty ludu Bożego, jaką stanowi zbór.

 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 16,90 zł
szt.
  • nowość

Zarys Teologii / T. C. Hammond

Zarys Teologii / T. C. Hammond
Zarys Teologii / T. C. Hammond

"Zarys teologii" dostarcza zwięzłego przeglądu podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej. Czyni to w sposób od setek lat akceptowany w łonie głównego nurtu protestantyzmu anglosaskiego. Dlatego też książka T.C. Hammonda, brytyjskiego teologa anglikańskiego, wciąż cieszy się dużą popularnością, czego dowodem jest blisko 40 jej nakładów w języku angielskim.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 14,70 zł
szt.

Więcej niż zwycięzcy / William Hendriksen

Więcej niż zwycięzcy / William Hendriksen
Więcej niż zwycięzcy / William Hendriksen

W swojej formie, symbolice, zamierzeniu i znaczeniu księga Objawienia jest piękna ponad wyraz. Gdzie, w całej literaturze, znajdujemy cokolwiek, co przewyższa majestatyczny opis Syna Człowieczego, przechadzającego się pomiędzy siedmioma złotymi świecznikami, czy malowniczy portret Chrystusa, Wiernego i Prawdziwego, zmierzającego ku zwycięstwu, siedzącego na białym koniu, odzianego w szatę skropioną krwią, za którym podążają zastępy niebieskie...

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 24,50 zł
szt.

Wielkie Doktryny - Kościół i Czasy Ostateczne dr Martyn Lloyd-Jones

Wielkie Doktryny - Kościół i Czasy Ostateczne  dr Martyn Lloyd-Jones
Wielkie Doktryny - Kościół i Czasy Ostateczne dr Martyn Lloyd-Jones

Obecnie przechodzimy do nowej części; nowej w tym znaczeniu, że dokonujemy pewnych rozróżnień ze względu na wygodę naszego rozważania, ale z pewnością nie z żadnych innych względów. Również, kolejny raz odkryjemy w jak zadziwiający sposób każda z tych doktryn nieuchronnie prowadzi do następnej. Prawda jest jedna, a Boży plan jest całością; dlatego kończąc zajmowanie się jedną doktryną z konieczności zaczynamy zajmować się kolejną...

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 15,12 zł
szt.

Wielkie Doktryny - Bóg Ojciec, Bóg Syn / dr Martyn Lloyd-Jones

Wielkie Doktryny - Bóg Ojciec, Bóg Syn / dr Martyn Lloyd-Jones
Wielkie Doktryny - Bóg Ojciec, Bóg Syn / dr Martyn Lloyd-Jones

W pierwszym tomie z nowej serii wielkich dzieł Martina Lloyd-Jonesa, ten znakomity kaznodzieja otwiera Biblię po to, by odkryć w niej najważniejsze zasady chrześcijańskiej wiary. Centralnym punktem dla wszystkiego jest Bóg oraz życie i dzieło Jego Syna.
Znajdziemy tu ponaglające zaproszenie do spotkania się z bogactwem Bożej łaski i głębszego zrozumienia przemiany, która stała się możliwa dzięki krzyżowi Chrystusa. A to wszystko jest przedstawione przej- rzyście i w ciepły oraz praktyczny sposób.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 17,22 zł
szt.

Wielkie Doktryny - Bóg Duch Święty / dr Martyn Lloyd-Jones

Wielkie Doktryny - Bóg Duch Święty / dr Martyn Lloyd-Jones
Wielkie Doktryny - Bóg Duch Święty / dr Martyn Lloyd-Jones

Ogólnie rzecz biorąc, obecnie albo doktryna o Duchu Świętym jest zaniedbywana, albo podkreśla się ją z przesadą i w fałszywy sposób. Nie mam wątpliwości co do tego, że ta druga postawa w części wynika z pierwszej. Doktryna o Duchu Świętym jest zaniedbywana, ponieważ ludzie obawiają się fałszu i przesady, których zarazem unikają. Nie ma również wątpliwości co do tego, że z tego właśnie powodu ludzie zaniedbują doktrynę o proroctwach, rzeczach ostatecznych i powtórnym przyjściu Chrystusa. "Chwila, w której zaczynasz się nad tym zastanawiać," powiadają, "to moment, gdy wchodzisz w dziwactwa i pokrętne dyskusje." ...

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 15,44 zł
szt.

Usprawiedliwienie i odrodzenie

Usprawiedliwienie i odrodzenie
Usprawiedliwienie i odrodzenie

Biblia mówi, że chrześcijanie umarli dla grzechu. Jak należy to rozumieć? Jak to jest możliwe, że sprawiedliwy Bóg usprawiedliwia bezbożnych ludzi, samemu nie stając się niesprawiedliwy. Czym jest odrodzenie? Czym jest usprawiedliwienie? Dlaczego wszyscy ludzie tak bardzo potrzebują usprawiedliwienia? Skoro umarłem dla grzechu, dlaczego wciąż ma na mnie wpływ? Czy będąc chrześcijaninem jestem nowym człowiekiem, starym człowiekiem, czy też jednym i drugim? Co Biblia ma na myśli, kiedy stwierdza, że chrześcijanin umarł dla Prawa. Czy chrześcijanie pozostają niewolnikami grzechu?

Odpowiedzi na powyższe pytania, i na wiele innych, stają się jasne, kiedy zrozumiemy usprawiedliwienie i odrodzenie. One są cudami, które leżą u podstaw Ewangelii, ale nawet wśród szczerych chrześcijan występuje zamęt i ignorancja. Książka, którą oddajemy w ręce Czytelników jest próbą przedstawienia w jasnym świetle Biblii natury usprawiedliwienia i odrodzenia oraz ich cech charakterystycznych, aby przynieść Bogu chwałę, a Jego dzieciom głębsze poznanie wolności, którą mają w Chrystusie.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 21,90 zł
szt.
  • nowość

Umacnianie Kościoła Chrystusa / Roger Ellsworth

Umacnianie Kościoła Chrystusa / Roger Ellsworth
Umacnianie Kościoła Chrystusa / Roger Ellsworth

Pierwszy List św. Pawła do Koryntian był skierowany do kościoła borykającego się z licznymi problemami i znajdującego się w świecie stawiającym przed nim wiele wyzwań. Zbór w Koryncie - założony przez Pawła podczas jego drugiej podróży misyjnej (Dzieje Ap. 18) w jednej z głównych metropolii tamtych czasów - wydawał się być gotowym do wywierania wpływu na innych dla Chrystusa. Kościół ten jednak znajdował się w niebezpieczeństwie zmarnowania tej szansy, ponieważ potykał się i posuwał naprzód po omacku. Co stanowiło problem? ...

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 14,91 zł
szt.

Triumf Króla / Gordon J. Keddie

Triumf Króla / Gordon J. Keddie
Triumf Króla / Gordon J. Keddie

Co więcej, zawsze powinna nam towarzyszyć świadomość skon- centrowania historii Pisma Świętego na osobie Chrystusa, podczas codziennego czytania krótszych rozdziałów Słowa Bożego. W przypad- ku Księgi (Ksiąg) Samuela to skoncentrowanie jest widoczne w drugiej części Drugiej Księgi Samuela, gdzie w rozdziale 22 Dawid, rozmyślając o mesjanistycznym Królu, który miał się pojawić w przyszłości, patrzył z odpowiedniej perspektywy na znaczenie własnego panowania i cały dramatyzm historii przedstawionej w Pierwszej i Drugiej Księdze Samuela.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 15,12 zł
szt.

Tracąc kontakt z żywym Bogiem / John Benton

Tracąc kontakt z żywym Bogiem / John Benton
Tracąc kontakt z żywym Bogiem / John Benton

Różne okresy w życiu chrześcijanina, czy też w życiu kościoła, stają się punktami zwrotnymi. Mogą to być pasjonujące czasy. Mogą też być bolesne. Bardzo niewiele wiedziałem o proroctwie Malachiasza, oprócz tego, że jest to ostatnia księga Starego Testamentu, aż do momentu, gdy w naszym kościele rozpoczęliśmy studium tej księgi. Jednak, gdy patrzę na to z perspektywy dnia dzisiejszego, wszystkie tamte niedzielne poranki wiosną 1982 roku, były jednym z tych punktów zwrotnych. Poważne tematy tego proroctwa rzeczywiście nami wstrząsnęły...

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 6,72 zł
szt.

Tajemnicze drogi - Boża opatrzność w życiu Józefa / David Kingdon

Tajemnicze drogi - Boża opatrzność w życiu Józefa / David Kingdon
Tajemnicze drogi - Boża opatrzność w życiu Józefa / David Kingdon

Wierzę, że życie Józefa zostało zapisane w Piśmie Świętym po to, abyśmy lepiej zrozumieli, w jaki sposób działa Boża opatrzność. W oparciu o biblijną opowieść, spróbowałem rozwikłać liczne jej zawiłości, zagadki i tajemnice oraz wskazać na jej rolę w Bożych planach związanych z Jego przymierzem. Świadomie starałem się uprościć język i skrócić akapity w nadziei, że tę niewielką pozycję przeczytają ludzie wierzący, których rodowitym językiem nie jest angielski.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 11,55 zł
szt.

Studium Kazania na Górze 2 / dr Martyn Lloyd-Jones

Studium Kazania na Górze 2 / dr Martyn Lloyd-Jones
Studium Kazania na Górze 2 / dr Martyn Lloyd-Jones

Przystępujemy teraz do zupełnie nowego fragmentu, który trwa przez cały 6 rozdział. Mamy przed sobą coś, co moglibyśmy nazwać obrazem chrześcijanina, żyjącego na tym świecie w obecności Boga, aktywnie Mu się poddając, w całkowitym od Niego uzależnieniu. Jeśli przeczytamy 6 rozdział, dojdziemy do wniosku, że nawiązywanie do Boga Ojca pojawia się tutaj wielokrotnie. Jak dotąd przyglądaliśmy się już chrześcijaninowi i jego cechom charakterystycznym: w jaki sposób ma postępować w społeczeństwie, oraz czego od niego oczekuje i żąda Bóg. Mamy przed sobą obraz człowieka, który zamierza żyć w tym świecie, i wielka rzecz, która jest tutaj nieustannie podkreślana, to że wszystko ma czynić przed obliczem Bożym...

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 17,12 zł
szt.

Studium Kazania na Górze / dr Martyn Lloyd-Jones

Studium Kazania na Górze / dr Martyn Lloyd-Jones
Studium Kazania na Górze / dr Martyn Lloyd-Jones

Doktor Martyn Lloyd-Jones prezentuje w tym tomie szczegółowe i wyczerpujące wyjaśnienie jednego z najbardziej znanych, ale również najczęściej niewłaściwie rozumianych fragmentów Pisma Świętego - Kazanie na Górze.
Kazanie na Górze, mówi autor, nie jest kodeksem etycznym czy moralnym; jest natomiast opisem tego, kim mają być chrześcijanie. Lloyd-Jones patrząc jednocześnie na Pismo Święte, jak i na życie, wyjaśnia nauczanie Chrystusa i przedstawia jego praktyczne zastosowanie chrześcijanom, którzy zmagają się, aby żyć tak jak Chrystus.
60 studiów należących do klasyki literatury pobożnościowej, pierwotnie powstałych jako kazania, dają zrozumiały i spójny wykład Słowa dokonany przez jednego z największych kaznodziei naszego wieku.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 17,43 zł
szt.

Serce dla Boga / Sinclair B. Ferguson

Serce dla Boga / Sinclair B. Ferguson
Serce dla Boga / Sinclair B. Ferguson

Od dzieciństwa nic nie fascynowało mnie bardziej niż wiedza o Bogu. Kim jest Bóg? Czy można Go poznać? Jeżeli można Go poznać, jak można się o Nim dowiedzieć? Obecnie, będąc o wiele starszym, stwierdzam, że te pytania nie są jedynie pytaniami wieku dziecięcego; są to najważniejsze pytania w całym wszechświecie. Co więcej, stanowią one sedno wiary chrześcijanina. Współcześni chrzeocijanie nie zawsze widzą to dość wyraźnie, tak jak powinni. Być może właśnie ta sytuacja wyjaśnia, dlaczego jesteśmy niezupełnie tacy, jak powinniśmy być, bądź to w oddawaniu czci Bogu, lub też w składaniu świadectwa przed światem...

Dostępność: brak towaru

Cena: 6,72 zł

Rozmyślania nad Ew. Mateusza / J.C. Ryle

Rozmyślania nad Ew. Mateusza / J.C. Ryle
Rozmyślania nad Ew. Mateusza / J.C. Ryle

Przede wszystkim przyświeca mi nadzieja, że praca ta okaże się przydatna dla rodzinnych modlitw. Ilość prac nadających się do tego celu nigdy nie dorównywała potrzebom. Następnie nie przestaję żywić nadziei, że praca ta stanie się też pomocą dla tych, którzy odwiedzają chorych i ubogich. Liczba osób odwiedzających obecnie szpitale i ubogie chaty ze szczerym pragnieniem spełniania dobrych uczynków jest dziś bardzo duża. Mam powód by wierzyć, że właściwe książki są w takich przypadkach bardzo pożądane...

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 17,43 zł
szt.

Rozmyślania nad Ew. Marka / J.C. Ryle

Rozmyślania nad Ew. Marka / J.C. Ryle
Rozmyślania nad Ew. Marka / J.C. Ryle

Ewangelia świętego Marka, którą właśnie zaczynamy rozważać, jest pod pewnymi względami niepodobna do pozostałych trzech Ewangelii. Nie mówi nam nic na temat narodzin i wczesnych lat życia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zawiera stosunkowo mało z Jego wypowiedzi i przemów. Ze wszystkich natchnionych historii opowiadających o ziemskiej służbie naszego Pana, ta jest zdecydowanie najkrótsza. Nie możemy pozwolić na to, by te szczególne cechy wpłynęły na obniżenie wartości Ewangelii św. Marka w naszych oczach. To jest Ewangelia zawierająca wyjątkowo dużo cennych faktów dotyczących Pana Jezusa Chrystusa, a przedstawionych w prosty, lapidarny, treściwy i zwięzły sposób...

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 17,22 zł
szt.

Rozmyślania nad Ew. Łukasza cz.2 / J.C. Ryle

Rozmyślania nad Ew. Łukasza cz.2 / J.C. Ryle
Rozmyślania nad Ew. Łukasza cz.2 / J.C. Ryle

Ewangelia św. Łukasza, którą właśnie zaczynamy rozważać, zawiera wiele cennych rzeczy, które nie zostały zapisane w pozostałych trzech Ewangeliach. Należą do nich na przykład historia Zachariasza i Elżbiety, zwiastowanie anioła Marii Pannie, czyli mówiąc ogólnie treść dwóch pierwszych rozdziałów. Ponadto opowieści o nawróceniu Zacheusza, o pokutującym złoczyńcy, o drodze do Emaus oraz sławne o synie marnotrawnym. To fragmenty Pisma Świętego, za które dobrze pouczony chrześcijanin czuje się szczególnie wdzięczny...

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 23,10 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl